دکتر بهروز کوچکی
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه) 
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
 
 
دکتر نرگس زندوکیل
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه) 
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
 
 
دکتر قاسم فخرایی
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه) 
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
 
 
دکتر علی ایزدی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه) 
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت (آب مروارید)
 
 

للإستفسار و حجز موعد كلمونا عبر الواتساب:

ايران: +989356203555

العراق: 9647830035491+

عمان: 96892900266+

تعليق